Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH HỆ THỐNG TRUYỀN ĐIỆN KHÔNG DÂY CÔNG SUẤT NHỎ

Trần Hùng Cường, Lê Phương Hảo

Tóm tắt


Truyền tải điện năng không dây là cách truyền tải năng lượng điện từ một nguồn điện tới một thiết bị tiêu thụ điện mà không sử dụng dây truyền dẫn, giắc cắm. Hệ thống truyền điện có thể dễ dàng dẫn điện đến những nơi mà dây dẫn điện thông thường không thể kéo tới được ở một số môi trường đặc biệt với khoảng cách ngắn như viên nuốt ruột nội soi dùng trong y tế hoặc một số môi trường hóa chất… trong một số hệ thống việc truyền điện không dây giúp cho hệ thống điện sẽ trở nên gọn nhẹ, thẩm mỹ, hạn chế được việc sử dụng hệ thống dây dẫn và dây cáp phức tạp. Bài báo này chủ yếu phân tích nguồn gốc ý tưởng, các phương pháp truyền điện không dây và đưa ra mô hình truyền điện không dây, từ đó nêu ra được ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của hệ thống truyền điện không dây.

Toàn văn: PDF