Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ CÁCH LÀM ĐỒ CHƠI TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ CHO TRẺ MẦM NON

Đào Thị Hà, Đoàn Dũng Sĩ

Tóm tắt


Trong trường mầm non, đồ chơi có tác động rất lớn tới quá trình phát triển của trẻ. Đồ chơi trong các trường mầm non có nhiều dạng và nhiều loại chủ đề khác nhau như: đồ chơi trang trí; đồ chơi học tập; đồ chơi mô tả hình tượng; đồ chơi sân khấu âm nhạc; đồ chơi xây dựng. Các loại đồ chơi này thường là do giáo viên mầm non tự thiết kế dựa trên quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, quy trình thiết kế, cách sử dụng và phương pháp bảo quản. Sử dụng vật liệu tái chế để làm đồ chơi cho trẻ đang dần trở thành biện pháp hiệu quả nhất trong các hoạt động dạy học của các cô giáo mầm non, là một giải pháp tiết kiệm kinh tế đồng thời giáo dục trẻ về bảo vệ môi trường, đặc biệt sử dụng trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non. Bài viết này đưa ra một số cách làm đồ chơi theo chủ đề đơn giản nhưng có tính khả thi, thiết thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về đồ chơi ở một số trường mầm non hiện nay.

Toàn văn: PDF