Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Phương
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ LỰA CHỌN NỒNG ĐỘ AXIT AXETIC THÍCH HỢP CHO DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG Cr(III) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hương Thủy, Vũ Hồng Nam
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LUẬN BÀN VỀ KHẢ NĂNG LÀM THỦ LĨNH VÀ TÍNH ƯA LÀM THỦ LĨNH CỦA NGƯỜI THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Mai
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật LUẬN ĐIỂM "KHOA HỌC TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP" CỦA C.MÁC VÀ SỰ VẬN DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TỈNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Phạm Bá Thịnh
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ LUẬT MẠNH SỐ LỚN CHO CÁC PHẦN TỬ NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT TRONG KHÔNG GIAN BANACH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nga
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ MÔ PHỎNG TỪ TRƯỜNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Văn, Đặng Việt Hùng
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MÔ THỨC TÂM LÍ TRONG TIỂU THUYẾT CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Quỳnh
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ Mô phỏng và đánh giá ổn định động của hệ thống điện nhiều máy phát Tóm tắt   PDF
Doãn Thanh Cảnh
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ QUY HOẠCH MẠNG NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Dũng, Trần Minh Ngọc
 
S. 29 (2016): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ MỘT ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT NHÓM PHẠM TRÙ PHÂN BẬC BỆN Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Cúc
 
S. 39 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HÀM SINH XÁC SUẤT Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Cúc, Phạm Văn Châu
 
S. 38 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ MỘT SỐ CÁCH LÀM ĐỒ CHƠI TỪ VẬT LIỆU TÁI CHẾ CHO TRẺ MẦM NON Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hà, Đoàn Dũng Sĩ
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ BẢN ĐỊA ĐÀI LOAN THEO CÁC HƯỚNG CHỌN LỌC KHÁC NHAU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Ánh Tuyết
 
S. 30 (2016): Nông lâm Ngư nghiệp MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA SÁU GIỐNG GÀ ĐÀI LOAN Tóm tắt   PDF
Đỗ Ngọc Hà, Phạm Thị Thanh Bình
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG NGUỒN THU NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Hoàng Ngọc Ban, Lê Thị Thắng
 
S. 41 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MỘT SỐ LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LÍ THUYẾT KÝ HIỆU HỌC CÓ THỂ VẬN DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN CHƯƠNG Ở NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Trang, Hoàng Thị Mai
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CO RÚT TUYỆT ĐỐI, CO RÚT LÂN CẬN TUYỆT ĐỐI TRONG LỚP CÁC KHÔNG GIAN METRIC COMPACT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Nga, Phạm Chí Công
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ MỘT SỐ TÍNH CHẤT MỞ RỘNG CỦA CĂN IĐÊAN Tóm tắt   PDF
Lê Quang Huy, Hoàng Thị Minh Nhàn
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẠO HÀM LIE CỦA CÁC LIÊN THÔNG TUYẾN TÍNH TRÊN ĐẠI SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Quang, Đỗ Thị Tuyết, Lê Thị Thanh Hà
 
S. 37 (2018): Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Chính trị và Pháp luật MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI Tóm tắt   PDF
Trịnh Diệp Ly
 
S. 44 (2019): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN TẠI XÃ YÊN NHÂN, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Lại Thị Thanh
 
S. 35 (2017): Khọc Tự nhiên và Công nghệ MỘT VÀI KẾT QUẢ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN B-MÊTRIC Tóm tắt   PDF
Đinh Huy Hoàng, Đỗ Thị Thủy
 
S. 42 (2018): KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Lê Văn Trưởng
 
S. 43 (2019): KHOA HỌC KINH TẾ - QTKD, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT NÂNG CAO KIẾN THỨC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Loan, Đỗ Minh Thủy
 
S. 40 (2018): KHOA HỌC NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG DƯA VÂN LƯỚI HT HOKKAIDO 06 TRỒNG TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE Tóm tắt   PDF
Đàm Hương Giang, Trần Công Hạnh, Nguyễn Duy Thịnh
 
76 - 100 trong số 216 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>