Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ chụp ảnh điện toán, đánh giá ăn mòn các đường ống

Nguyễn Quốc Thủy

Tóm tắt


Phương pháp chụp ảnh đã được biết đến và sử dụng rộng rãi để kiểm tra phát hiện khuyết tật bên trong vật liệu, đặc biệt là khuyết tật các mối hàn. Tuy nhiên một số kỹ thuật chụp ảnh bức xạ đặc biệt như chụp ảnh tiếp tuyến (Tangential radiographic technique - TRT) và đo độ đen (Density measurement technique - DMT) để đánh giá độ dày, mức độ bị ăn mòn, đóng cặn, tắc nghẽn trong đường ống còn ít được biết đến, chưa được quan tâm, khảo sát, ứng dụng. Trong khuôn khổ đề án “Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ
trong công nghiệp đến năm 2020”, một số ứng dụng nổi bật của công nghệ chụp ảnh bức xạ điện toán (Computed Radiography) đã được triển khai nghiên cứu. Trong đó, 2 kỹ
thuật chụp ảnh bức xạ đặc biệt - TRT và DMT được tiến hành khảo sát thực nghiệm nhằm đánh giá các khả năng thực tế của mỗi kỹ thuật, đồng thời các giải pháp nâng cao độ chính xác
trong đánh giá định lượng, số hóa ảnh chụp bức xạ và phân tích xử lý ảnh trên phần mềm chuyên dụng được trình bày.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018