Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển dự án BOT nhiệt điện Dung Quất

Phóng viên

Tóm tắt


Chiều ngày 11/9/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công
Thương) và Công ty Sembcorp – Singapore đã ký biên bản ghi nhớ phát triển dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018