Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nghị góp ý Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 12/9/2013, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị góp ý Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Nghiêm Vũ Khải. Tham dự Hội nghị có đại diện của các bộ/ngành và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018