Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN): Nghiên cứu khoa học tập trung cho nhu cầu thực tế

Lê Hằng

Tóm tắt


Bài viết phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về Chiến lược khoa học và công nghệ của Tập đoàn.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018