Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Giải quyết bài toán thiếu nguyên liệu bông

Phóng viên

Tóm tắt


Theo Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, cây bông có thể sản xuất trên nhiều phương thức canh tác khác nhau như trồng thuần, gối vụ và trồng xen với các cây trồng khác. Qua nghiên cứu về thổ nhưỡng và khí hậu các vùng, vùng
Đông Nam bộ (gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu) có lượng mưa nhiều và theo chế độ hai mùa, nhiều đất đỏ và đất đen sỏi cơm thích hợp với đa số cây lâu năm và cây trồng cạn hàng năm từ tháng 7 đến tháng 12; vùng Tây Nguyên (gồm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai) lượng mưa nhiều, theo chế độ một mùa và đủ cho hai vụ trồng liên tiếp. Đất có màu đỏ, xám và đen, độ chua cũng khác nhau thích hợp với cây trồng hàng năm như cây bông; vùng miền Trung gồm các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, đất hơi nghèo dinh dưỡng, có một mùa khô dài rất thích hợp cho trồng bông có tưới; vùng miền Bắc bao gồm các tỉnh Sơn La, Điện Biên… là vùng có truyền thống trồng bông lâu đời và thích hợp để cây bông phát triển.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018