Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP: gắn liền với nghiên cứu

Nguyễn Minh Đức

Tóm tắt


VEAM quản lý 22 đơn vị thành viên bao gồm các công ty con và các
công ty liên kết, trong đó các công ty con sản xuất và kinh doanh máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông vận tải, 2 viện nghiên cứu và 3 công ty xuất nhập khẩu. VEAM là đối tác thành lập các liên doanh Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Mekong Auto, VJE, Kumba và Veam Korea.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018