Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Habeco không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng

Nguyên Vỵ

Tóm tắt


Sau khi sản phẩm bia chai đầu tiên ra đời, Nhà máy Bia Hà Nội đã nghiên cứu và sản xuất thêm sản phẩm mới có chất lượng cao mang tên Hữu Nghị. Sản phẩm này đã được gửi tới các tỉnh miền Nam, nơi đồng bào, chiến sỹ đang ngày đêm chiến đấu chống quân thù, tới cả dọc biên giới Căm-pu-chia, Lào… Bia Hữu Nghị còn
có mặt trong các buổi tiếp đón khách quốc tế của Đảng và Chính phủ.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018