Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp tự động hóa tích hợp kho xăng dầu

Hỏa Thái Thanh

Tóm tắt


iải pháp Tự động hóa tích hợp kho xăng dầu được Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex xây dựng trên nền tảng công nghệ của các hãng hàng đầu thế giới Rockwell Automation và Siemens, nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý các loại kho dự trữ, các trạm xuất - nhập xăng dầu bằng đường thủy, đường bộ và đường sắt.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018