Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Máy sấy thóc bằng năng lượng mặt trời

Phóng viên

Tóm tắt


Công ty TNHH Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới - SAV đã nghiên cứu chế tạo thành công máy sấy thóc bằng năng lượng mặt trời, sử dụng ống nhiệt thủy tinh chân không.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018