Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gầu ngoạm điều khiển từ xa

Phóng viên

Tóm tắt


Công ty Cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN đã nghiên cứu thiết kế,
chế tạo thành công gầu ngoạm điều khiển từ xa dung tích 10 m3.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018