Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống phun than tự động

Nguyễn Văn Lâm

Tóm tắt


Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Chuyển giao công nghệ
và thiết bị đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thành công
dây chuyền phun than tự động đáp ứng nhu cầu của ngành sản
xuất vật liệu xây dựng trong nước.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018