Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng đổi mới vào R&D

Phóng viên

Tóm tắt


Theo khảo sát của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), trong giaiđoạn 2008 - 2010, đã có đến 53% doanh nghiệp từ các ngành công nghiệp và dịch vụ khác nhau báo cáo tham gia vào các hoạt động đổi mới. Trong số 27 nước thành viên châu Âu, CHLB Đức dẫn đầu với 79,3% doanh nghiệp có các hoạt động đổi mới.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018