Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xương nhân tạo từ tế bào gốc dây rốn

Lê Hùng

Tóm tắt


Nhóm khoa học ở Granada, Tây Ban Nha đã sáng chế một
vật liệu sinh học mới từ tế bào dây rốn với sự hỗ trợ của sợi
cacbon có tác dụng như bộ khung, giúp xây dựng lại các tế
bào có khả năng tái tạo xương. Nghiên cứu này gần đây được
trình bày tại cuộc họp báo ở Trung tâm Nghiên cứu y sinh
Granada sau nhiều năm nghiên cứu trong sinh học tế bào,
sinh học phóng xạ. Mặc dù phương pháp trên chưa được áp
dụng trên cơ thể, nhưng kết quả thí nghiệm đưa ra theo các
chuyên gia là rất hứa hẹn

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018