Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Học đi đôi với hành” là cội nguồn khoa học

Diệu Thúy, Minh Thủy

Tóm tắt


Bài viết phỏng vấn Nhà giáo Ưu tú, Tiến sỹ Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp về mảng hoạt động đề tài nghiên cứu khoa học của mộ trong những trường đại học hàng đầu trong ngành công thương

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018