Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng tầm và phát huy trí tuệ khoa học trẻ

Thanh Tú, Vi Thu

Tóm tắt


Với những kết quả đạt được tại cuộc thi lần này, đây là thành tích cao nhất từ khi tham gia của các em học sinh Việt Nam tại cuộc thi quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 9. Thành công mà các em đạt được khẳng định bản lĩnh, tài năng của học sinh Việt Nam tại các cuộc thi quốc tế. Những công trình như: Bộ sách thông minh; Người máy cứu hộ LVT2; Bảng điều khiển thông minh; Sa bàn an toàn giao thông hay hệ thống trồng rau sạch trên
mái nhà trong các khu đô thị đều là các sáng chế xuất phát từ cuộc sống và nhằm mục đích giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống nhờ ứng dụng khoa học công nghệ.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018