Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Con người Nam Bộ qua truyện ngắn Trang Thế Hy

Trịnh Huỳnh An

Tóm tắt


Bài viết chỉ ra những nét đẹp của con người Nam Bộ được thể hiện qua truyện ngắn của Trang Thế Hy. Đó là những con người chấp nhận xả thân vì nước, sống nhân ái, nghĩa tình và yêu cái đẹp, có vẻ đẹp chiều sâu tâm hồn, giàu nghị lực và có đời sống nội tâm phong phú.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423