Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuỗi cung ứng khoai lang huyện Bình Tân theo hướng Vietgap

ThS. Trần Hồng Đan Yến, Hồ Ngọc Yến

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích thực trạng chuỗi cung ứng khoai lang: trường hợp sản phẩm khoai lang huyện Bình Tân - Vĩnh Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bước đầu hoạt động của chuỗi mang lại một số hiệu quả đáng kể, sản xuất tập trung, chi phí sản xuất giảm, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, ổn định. Tuy nhiên, các tác nhân trong chuỗi thiếu sự liên kết, đầu ra chưa được đảm bảo, chủ yếu bán cho thương lái, là những nguyên nhân làm cho chuỗi hoạt động không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Từ đó, đề xuất một số giải pháp đối với  từng tác nhân chính tham gia trong chuỗi để thúc đẩy hoàn thiện hơn chuỗi cung ứng cho ngành khoai lang của huyện Bình Tân.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, khoai lang Bình Tân


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423