Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều khiển nối lưới các nguồn điện phân tán ứng dụng bộ ổn định hệ thống công suất

Lê Kim Anh

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn phân tán (Distributed Generation - DG) để phát điện có ý nghĩa thiết thực đến việc giảm biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường. Ứng dụng bộ điều khiển ổn định hệ thống công suất (PSS) trong điều khiển nối lưới các nguồn phân tán nhằm nâng cao tính ổn định các dao động trong hệ thống điện. Mặc dù sử dụng các DG có thể giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy điện truyền thống, việc kết hợp chúng vào hệ thống cung cấp điện là một vấn đề lớn vì DG có quy mô quá nhỏ so với mạng lưới. Bài báo đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới các nguồn phân tán sử dụng bộ điều khiển PSS cho phép chúng đạt được quy mô tương đương và mức độ cung cấp điện ổn định như các nhà máy điện truyền thống.

Từ khóa: Ổn định hệ thông điện; ổn định công suất; hệ thống kích từ; nguồn phân tán; nói lưới các nguồn phân tán.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423