Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của rong (tảo) trong tự nhiên, trong nghiên cứu và trong đời sống

Tô Nguyệt Nga

Tóm tắt


Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới với khí hậu nóng ẩm nên động, thực vật phát triển mạnh. Với đường bờ biển dài 3.260 km, chạy dài suốt 13 vĩ độ từ Bắc đến Nam và rất nhiều các loại hình thủy vực, đó là cơ sở vật chất và là nguồn tài nguyên vô cùng lớn, là tiềm năng kinh tế cho đất nước. Tính bình quân giai đoạn 2011-2016 GDP thủy sản tăng trưởng 4,46%/ năm, đóng góp 0,19% vào tăng trưởng kinh. Khi nói đến nguồn lợi kinh tế từ thủy hải sản chúng ta không thể không kể đến vai trò của tảo, vì năng suất của các hệ sinh thái ở nước luôn gắn chặt với thành phần và sinh khối của tảo. Bài viết này trình bày vai trò của tảo trong các hệ sinh thái ở nước, trong nghiên cứu và các vai trò của tảo trong đời sống.

Từ khóa: Rong tảo, tảo biển, tài nguyên tảo, vai trò của rong tảo


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423