Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao khả năng tự học của sinh viên không chuyên Anh

Đinh Văn Sơn

Tóm tắt


Trong xu hướng hòa nhập cùng các nước trên thế giới hiện nay thì việc học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh là hết sức cần thiết đối với sinh viên các trường đại học. Tuy vậy, không giống như các sinh viên chuyên Anh, phần lớn các sinh viên không chuyên Anh nhận thấy đây thật sự là một việc khó khăn đối với họ vì họ thiếu động cơ, phương pháp học tập, khả năng tự học, năng khiếu và kỹ năng ngôn ngữ. Mặt khác, công sức và thời gian mà các sinh viên không chuyên Anh dành cho việc học tiếng Anh cũng chưa thật nhiều và vì vậy họ vẫn chưa đạt được kết quả như họ mong muốn. Mục đích của bài viết này là đưa ra một số giải pháp nhằm giúp sinh viên không chuyên Anh nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu trong quá trình học tiếng Anh như một môn học chung trong toàn trường.

Từ khóa: sinh viên không chuyên Anh, khả năng tự học, động cơ học tập, phương pháp học tập, kỹ năng ngôn ngữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423