Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đẩy mạnh họp tác liên kết du lịch cụm các tỉnh phía tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phạm Thị Hồng Tân, Huỳnh Thị Kim Phượng

Tóm tắt


Bài viết nhằm đánh giá tiềm năng và thực trạng của ngành du lịch các tỉnh phía Tây vùng Đông bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) qua đó làm cơ sở đề xuất giải pháp thúc đẩy ngành du lịch khu vực. Tác giả nghiên cứu định tính có sử dụng ứng dụng liên kết du lịch, thu thập dữ liệu từ phần mềm nhận gửi báo cáo thống kê du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy đây là khu vực có hệ sinh thái đa dạng gồm sông nước, đồi núi, biển-đảo phù hợp để phát triển các loại hình du lịch sinh thái. Tuy nhiên việc liên kết khai thác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng và giữa vùng ĐBSCL với các vùng khác trong cả nước còn hạn chế. Đây là vấn đề cần quan tâm trong chiến lược phát triển du lịch vùng phía Tây ĐBSCL.

Từ khóa: du lịch ĐBSCL, cụm các tỉnh phía Tây vùng ĐBSCL, ứng dụng liên kết du lịch, tiềm năng, thực trạng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423