Chi tiết về Tác giả

Chí Dũng, Nguyễn

 • S. 9 (2017) - BÀI BÁO
  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh quy nhân hạt sen nhuyễn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2018) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu chế biến sản phẩm yaourt bổ sung mứt ổi
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2018) - BÀI BÁO
  Nghiên cứ chế biến sản phẩm nước uống nghệ rừng quế bổ sung mật ông
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423