Chi tiết về Tác giả

Trọng Nhân, Nguyễn

  • S. 10 (2018) - BÀI BÁO
    Chợ nổi và du lịch chợ nổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long – những phát hiện chính
    Tóm tắt  PDF
  • S. 11 (2018) - BÀI BÁO
    Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423